Het gebruik van L-Carnitine

Voor u verder leest. Het is belangrijk om carnitine op de juiste manier te gebruiken. Voor meer informatie zie het artikel van W. Mulder in Winning.

De Energy Activator bevat naar aanleiding van de onderzoeken niet meer de extra toevoegingen vitaminen B.

L-CARNITINE
Er kwamen bij mij nogal wat vragen binnen over het gebruik van L-Carnitine. Of ik daar nog eens wat meer aandacht aan wilde schenken. Hoe de testen verliepen en wat we allemaal ontdekten. Tot nu toe ging men immers uit van wetenschappelijk onderzoek. Het is toch wel zeer overtuigend, als er zoveel onderzoek wordt gedaan voordat een product op de markt komt. Dat kom je met heel veel producten niet tegen. Hulde dus voor de fabrikant die het op de markt zette en dit onderzoek heeft laten doen. Het product werd met veel tamtam op de markt gebracht. Oorspronkelijk zou L-Carnitine de terugkeer van een zware overnacht of fondvlucht vergemakkelijken.

Toch verdween het product met L-Carnitine al snel weer met stille trom. De resultaten vielen erg tegen en de duiven kwamen juist uitgewoond thuis. Het werkte niet volgens de vele gebruikers. Wat ging hier eigenlijk fout?

In het officiële rapport van Gent werd er gesproken over het gebruiken van een vetrijke mengeling om resultaat te hebben van L-Carnitine. Het beste zou zijn een voermengeling van 10% tot 15% vet. Des te vetter de mengeling, des te beter waren de resultaten. Helaas is dat niet op de gebruiksaanwijzing te lezen. Waarom dat niet wordt vermeld is mij een raadsel. In de Duitse folder staat nog wel vermeld dat er vetrijk bij gevoerd moet worden. Hoe hoog dat vetgehalte moet zijn… ik vind het niet op de gebruiksaanwijzing. Ook testen in de praktijk worden niet vermeld of zijn niet gedaan. Heel jammer.

 
Wat is L-Carnitine en hoe werkt het?
L-Carnitine is een stof (Vitamine BT, Vitamine T, Torutiline en Termitine) dat een vitamineachtige werking heeft. In het lichaam van de duif wordt L-Carnitine in de lever en de nieren uit de aminozuren Lysine en Methionine geproduceerd. Slechts 10% van de behoefte aan L-Carnitine kan door de duif zelf worden aangemaakt. De rest zal uit de voeding moeten komen. Het komt veel meer voor in dierlijk materiaal zoals slakken, krabjes, kreeftjes etc. dan in granen of zaden. Uit de wetenschappelijke testen blijkt dat L-Carnitine vooral vetten door het lichaam transporteert.

Carnitine metaboliseert vet dat opgeslagen ligt in bloedvaten en spieren (met andere woorden zorgt het ervoor dat vet gebruikt kan gaan worden in de stofwisseling). Dit betekent dat de vetten op deze ongewenste plaatsen verwijderd worden door carnitine. Hierna worden ze vervoerd naar de verbrandings-fabrieken van het duivenlichaam: de mitochondriën. Om de vetten in de mitochondriën te krijgen is een transportmolekuul nodig dat de vetten door de membraan van de mitochondria leidt. Het enige aminozuur dat dit kan is Carnitine. Zonder voldoende carnitine is het lichaam dus niet in staat om vetverbranding te bewerkstelligen. De verbranding van vetzuren verloopt dus veel beter, er treedt minder melkzuur op en de spierafbraak wordt vermindert. Een hoger gehalte L-Carnitine in het duivenlichaam biedt o.a. bescherming aan de spiervezels en verhoogt het uithoudingsvermogen. Hoe gaat dat?

De testen werden gedaan door prof. de Wilde in de Rijksuniversiteit te Gent. Uit dit onderzoek kwam o.a. ook naar voren, dat een duif langer zijn hoge snelheid kan vasthouden. Normaal komt bij ongeveer 400 km vliegen de man met de hamer voorbij en dat zou bij duiven die extra L-Carnitine werden toegediend ongeveer 150 km verderop liggen. Ideaal dus voor fondspelers en voor de lange jonge duiven vluchten. Zo krijgen jonge duiven meer kans het hok weer te vinden, zonder het bijltje erbij neer te hoeven leggen.

Een paar Duitse dierenartsen meenden olie op het voer te moeten gooien. Zij publiceerden een artikel, waarin zij meenden te kunnen aantonen, dat L-Carnitine helemaal niet werkt. Het bleef me onduidelijk hoe dit werd getest, of zij alle “ins en outs” kenden en welke vorm van L-Carnitine werd onderzocht. Daar stond tegenover dat L-Carnitine ook werd onderzocht door de Duitse bekende dierenarts Tiberias Mohr die juist weer zeer positief was, alleen de pure vorm van L-Carnitine aanbeveelt en wel dagelijks 50 mg in de vliegperiode. Ook in zijn rapport weer geen woord over vetrijke voeding. Daarom vond ik het een uitdaging L-Carnitine eens in de praktijk te testen.

Mijn nieuwsgierigheid wordt altijd gewekt, als er weer eens iets wetenschappelijk is bewezen, want dan begint het eigenlijke werk pas. Dan wil ik weten of het ook echt klopt. In Gent werden de borstspieren van de duif zes uur lang elektrisch gestimuleerd, waardoor als het ware spierarbeid werd nagebootst. Men adviseert vanuit Gent 10 ml product te verstrekken per liter drinkwater voor een optimaal resultaat. Dit 4 tot 7 dagen achter elkaar, naar gelang de soort vlucht. Maar simulatie van een vlucht met elektrische schokjes en de praktijk van 20 weduwnaars op een duivenhok in de vliegperiode leek mij toch wel even wat anders.


Testen
Samen met Horst Collenberg werd zodoende in de negentiger jaren een testprogramma opgezet voor ongeveer 20 testhokken. We zochten en vonden de firma DAC uit Uffelte, die graag mee wilde werken. Met ons team kregen we het idee, dat de toegevoegde chemische vitamines en aminozuren eruit moesten, om zo een eerlijk beeld te krijgen van de werkzame stof L-Carnitine. We wilden invloeden van de andere toevoegingen vermijden. We kozen op advies van Herman Buijs van DAC een zuivere L-Carnitine met 5% werkzame stof en een voer met een vetgehalte van 13%.

We gingen zoals reeds gezegd van start met de uitgangspunten van Gent op alle testhokken. De aangegeven dosering van 10 ml per liter water bleek in de praktijk echter veel te hoog te zijn. De duiven werden er zeer agressief van. Als er één weduwnaar naar de waterbak vloog om te drinken, dan vloog de rest er bovenop en vechten….. Ook in de inkorfmanden werden titanengevechten gestreden. Gewoon een onhoudbare situatie. Ook konden de duiven zo onvoldoende vet opbouwen voor de vluchten en dat bleek in de praktijk eigenlijk meer een negatieve dan een positieve werking te hebben.
 
We gingen terug naar 5 ml en later naar 2 ml en 1 ml per liter drinkwater. Het werkte niet. We moesten iets anders bedenken. We kozen ervoor om een deel van de testhokken alleen aan het begin van de week L-Carnitine toe te dienen en andere testhokken alleen aan het einde van de week. Geen succes. Toen alleen in het midden van de week, geen resultaat. Uiteindelijk gaven we elk testhok een eigen programma. Zo moest de een alleen aan het begin van de week L-Carnitine toevoegen. Een ander alleen aan het einde van de week, weer een ander om de andere dag etcetera. Alle varianten passeerden de revue. De resultaten werden steeds met elkaar vergeleken en we probeerden er een lijn uit te halen. Resultaat? Nul komma nul. Er moest iets zijn…. We moesten iets over het hoofd zien.
 
We lieten in de winter alles weer de revue passeren. We waren nu al 2 jaar bezig zonder enig resultaat. Een normaal mens zou het al lang hebben opgegeven. Wat ons wel was opgevallen was, dat de duiven die direct na de vlucht L-Carnitine kregen, veel sneller herstelden. Maar ze waren de volgende dag al weer agressief. Waarom was dat zo? Konden de duiven al zo snel de nog resterende vetreserves aanspreken? Of was vet vetstofwisseling uit het vetrijke voer al zo snel voorhanden? We deden een geweldige vondst. We voegden direct een goede olie met lecithine toe over het voer, als er Carnitine in het water kwam.. Wellicht dat dan de vetreserves met rust gelaten werden en met de olie met lecithine aan de haal gingen.
 
De duiven reageerden goed en waren minder agressief. Het derde vliegseizoen stond weer voor de deur en de testen gingen weer van start. Dit keer weer met andere testhokken, want de meeste waren inmiddels afgehaakt wegen gebrek aan succes. Ook nu weer testen we de hoeveelheid en de dagen dat het gegeven moest worden. Weer deden we dat door elk hok een andere hoeveelheid en een andere dag te laten geven. We kregen resultaat. De beste resultaten bleken de hokken te hebben die alleen na de vlucht en op de dag voor inkorving L-Carnitine toedienden. Op de dag van inkorving mochten de duiven niet meer trainen, want dan waren ze niet meer binnen te krijgen. Ze waren in de mand nog steeds fel maar het was niet meer zo erg als zonder de olie over het voer.

We kwamen op de hoeveelheden.

Tot 300 km: 0,5 ml per liter na de vlucht en op de dag voor inkorving.

Van 300 tot 400 km: 1 ml per liter na de vlucht en op de dag voor inkorving.

Van 400 tot 600 km: 1,5 ml per liter na de vlucht en op de dag voor inkorving.

Overnachtvluchten: 2 ml per liter na de vlucht en op de dag voor inkorving.

Op het moment dat je L-Carnitine geeft, dient vetrijk gevoerd te worden met een voer van minimaal 10% tot 15% vet om resultaat te bereiken!!

We kwamen erachter dat de beste werking bereikt werd met gekookt water. Waarschijnlijk is de zuiverheid van het water van invloed op het resultaat. Een jaar later kregen we van Herman Buijs opnieuw L-Carnitine. Nu kregen we de originele verpakking waaraan B vitamines waren toegevoegd. Het bleek niet goed meer te werken. We waren erg verrast. Waarschijnlijk werd de stofwisseling door toevoeging van de B vitamines nu nog sterker geactiveerd. Het zou wel eens teveel van het goede kunnen zijn.

Om een optimale werking te bereiken heb je 3 weken van opbouw nodig. Dat betekent op tijd beginnen met het geven van L-Carnitine, zodat de werking optimaal is als de desbetreffende vlucht voor de deur staat. Ik vind het verstandig om alleen voor de zwaardere vluchten L-Carnitine toe te dienen. Het lichaam maakt n.l. zelf ook L-Carnitine aan en zal dit waarschijnlijk niet meer aanmaken als we dat steeds toedienen. Dat moeten we natuurlijk voorkomen. Dus: alleen bij de laatste 3 fondvluchten en de laatste zware jonge duivenvluchten is het verstandig om L-Carnitine te geven
 
Startsnelheid 100 km per uur Na een uur vliegen zakt de snelheid. Na ongeveer 400 km ( 6 vlieguren) komt de man met de hamer voorbij. Daarna weet de duif zich weer te herstellen en geleidelijk wordt de snelheid lager.
 
Met L-Carnitine komt de man met de hamer anderhalf uur later voorbij en kan de duif zijn basissnelheid langer vasthouden.


Samenvatting
De resultaten zijn als volgt samen te vatten: L-Carnitine is geen doping. L-Carnitine maakt geen duiven sneller maar kan wel duiven langer snel laten vliegen ( vat u hem?) Het duurt 3 weken alvorens de L-Carnitine optimaal werkt. Het verstrekken van L-Carnitine geeft, bij goed gebruik, na afloop van een vliegseizoen toch wel voordeel te zien, vooral voor de fond en zware jonge duivenvluchten. Je moet dan niet naar 1 enkele vlucht kijken, maar naar het geheel. Als duiven langer snel kunnen vliegen, levert dat tijdswinst op. Ook krijgen jonge duiven meer kans om thuis te komen. Het is verstandig niet te lang door te gaan met L-Carnitine, omdat het spul teveel van het lichaam vraagt, het lichaam min of meer “uitwoont”. Dat komt door het voortdurende vettransport en het lichaam komt dan niet tot rust. Vermoedelijk stopt de natuurlijke aanmaak van L-Carnitine door de toevoeging ervan. Ik kan alleen het biologische L-Carnitine aanbevelen, zonder verdere toevoegingen, van de firma DAC uit Uffelte. Dus Herman, nog hartelijk bedank voor je geweldige medewerking en het meedenken!! Ik kan en wil geen oordeel uitspreken over andere merken die vaak vitamines en aminozuren hebben toegevoegd. Die hebben we niet getest. Ik kan ook geen mening geven over testen die anderen met andere vormen van L-Carnitine hebben gedaan. Ik kan alleen een idee geven hoe wij het in de praktijk (en niet wetenschappelijk) hebben gedaan en hoe we L-Carnitine uiteindelijk toch aan de praat kregen.