DAC informatie

De hedendaagse duivensport eist een "up-to-date" begeleiding …

DAC laat u daarbij niet in de kou staan en biedt u de juiste mix van geneesmiddelen en natuurproducten. Bij het houden van, vliegen en kweken met duiven wordt u als duivenliefhebber helaas geconfronteerd met zieke vogels en de problemen daar omheen. Uiteraard spelen voeding, hygiëne en goede huisvesting bij de gezondheid van duiven een grote rol, maar ook het nemen van maatregelen om ziekteverwekkers te bestrijden is uiterst belangrijk! Daarom heeft DAC na jarenlange research in samenwerking met top-liefhebbers en deskundigen een compleet gamma geneesmiddelen, vitamines, conditiepreparaten en natuurproducten ontwikkeld, zodat u uw duiven een optimale verzorging kunt geven en zo gezond mogelijk kunt houden.
 
Uiteraard kunt u voor vragen en problemen betreffende de gezondheid en ziektes van uw duiven bij ons terecht:
 
DAC infolijn: 0521 351638, DAC info mailadres: info@dac-pharma.nl

Algemene productinformatie:
Voor u zich gaat verdiepen in deze DAC brochure willen wij u graag eerst wat algemene informatie geven over de DAC geneesmiddelen. Uit onze jarenlange ervaring zijn een aantal regelmatig terugkerende vragen van liefhebbers naar voren gekomen, die ook voor u interessant kunnen blijken te zijn, zoals:

Waarom zijn er geen vitamines door de DAC geneesmiddelen gemengd?
Omdat vitamines, in een verpakking die opengemaakt is, een houdbaarheid hebben van maximaal een half jaar, terwijl het geneesmiddel een veel langere houdbaarheid heeft. Ook zijn er vitamines die een optimale werking van bepaalde geneesmiddelen blokkeren. Kortom: men kan beter na een kuur goede verse vitamines apart verstrekken.

Waarom staat er op verschillende DAC geneesmiddelen naast een dosering per liter drinkwater ook =20 duiven of 10 kilo levend gewicht?
Men gaat er vanuit dat "20 kilo duif" ongeveer 2 liter drinkwater per dag opneemt. Dit is echter een gemiddelde. Omdat dieren wanneer het koud is minder drinken en wanneer het warm is meer geeft DAC bij de drinkwaterdosering direct aan hoeveel gram u per kilo levend gewicht moet toedienen (dus de hoeveelheid geneesmiddel per dier of kilo per dag, welke opgenomen moet worden voor een juiste werking). Wanneer u geneesmiddelen via het drinkwater wilt verstrekken, geef deze dan altijd in een hoeveelheid drinkwater waarvan u zeker weet dat deze in één dag opgemaakt wordt. Dit om te voorkomen dat u met een restje drinkwater een deel van het geneesmiddel weggooit, waardoor uw dieren te weinig hiervan opnemen. Voor de volledigheid: 1 postduif weegt 400 á 500 gram, 1 kilo levend gewicht is dus ongeveer 2 postduiven.

Waarom kunnen de DAC geneesmiddelen zowel door het drinkwater als ook over het voer verstrekt worden?
Omdat wij u graag de keuze willen geven het geneesmiddel aan uw duiven toe te dienen op de wijze waarop u het het liefst verstrekt. Drinkwatermedicatie (oplossen in de drinkpan) heeft echter een zeer groot voordeel. Duiven die met een transport meegaan, staan bloot aan allerlei besmettingen. Zowel tijdens zo'n transport als tijdens de vlucht zelf is de kans dat de duiven iets oplopen zéér reëel aanwezig. Als de duiven thuiskomen wilt u natuurlijk voorkomen dat uw duiven die thuisgebleven zijn via de drinkpan door de thuiskomers besmet worden. Daarom is drinkwatermedicatie zéér aan te bevelen. Dus een ornithosemix door het drinkwater is niet alleen om eventuele opgelopen ziektekiemen te bestrijden, maar ook om te voorkomen dat de besmetting doorgegeven wordt!

Als laatste willen wij nog een belangrijke stelregel bij het toedienen van geneesmiddelen aan uw duiven benadrukken. Houdt u zich vooral aan de voorgeschreven doseringen. Één schepje meer werkt niet extra, één schepje minder werkt niet voldoende!

Bij twijfel of bij uitblijven van snelle verbetering, raadpleeg een deskundige of bel de

DAC Infolijn: 0521 351638, DAC info mailadres: info@dac-pharma.nl